Sikker sletting

Ibas sertifisert partner   Vår bedrift har gjennomgått trening hos Ibas og kvalifiserer til å være en sertifisert Ibas partner. Ibas har over 30 års erfaring med å redde kritiske data for bedrifter men tar selvsagt også jobben med å redde private familebilder.

 

Data på avveie - hvorfor bry seg?
EU General Data Protection Regulation har som mål å forene personvernlovgivninger for å møte utfordringene i den digitale tidsalder og spesielt styrke beskyttelsen av personopplysninger på nettet. Ibas og Ontrack har kartlagt at 57 prosent av 660 Europeiske IT-ledere som deltok i undersøkelsen, tror de vil være direkte påvirket av denne lovgivningen.

INFERNO tilbyr Sikker sletting av av PC-er, servere, LUN, Virtuelle disker, smarttelefoner og nettbrett, flash media og individuelle filer og mapper.

Sikker sletting av sensitive data
Utrangering av lagringsmedier er en daglig utfordring for norske bedrifter. Uansett om du kjøper nye pc-er eller servere, bytter ut disker i dine servere eller har ansatte som skal slutte, må du ta stilling til hva som skal skje med gammel sensitiv data.

Det er forskjellig praksis. Mange bedrifter lagrer gamle disker og backup-taper i mørke lagerlokaler eller i skap inne på IT-avdelingen. Slegge og drill er en destruktiv angrepsmåte, men profesjonelle slettemetoder gir garantert permanente og sikre løsninger. INFERNO leverer sertifiserte og sikre løsninger uansett slettebehov!

Rapporter understøtter gjenbruk
I tillegg til selve sletteprosessen generereres omfattende rapporter som beviser at slettingen har vært vellykket. Rapportene er verifiserbare og kan ikke trikses med, noe som er vesentlig i forhold til å oppfylle krav fra myndigheter og juridiske revisjonskrav. De gir avgjørende informasjon til revisjonsprosessen som for eksempel:

  • Tilstanden til maskinvaren.
  • Relevante serienummer og eiendomsmerking.
  • Hvordan og av hvem slettingen ble utført.
  • Omfattende maskinvarestøtte.

Løsningen vi benytter er sertifisert av
NATO, DoD, NSTL, TUV – Rheinland, CESG, INFOSEC, AIVD, NSM, ABW, RITEA

Kontakt oss for nærmere informasjon.

Acer
KeepItSafe
Microsoft Refurbisher
Microsoft AER