Tjenesteavtale

Per 31. desember 2008. Tjenesteavtalen er viktig. Derfor er våre tjenesteavtaler så tydelige, enkle og korte som mulig. Alt for at du skal lese og forstå dem ordentlig.

 1. Generelt
  Disse vilkårenes regler gjelder mellom Kunden ("Kunden") og INFERNO, org. nr 991 097 724 ("INFERNO"), og gjelder for alle tjenester. ("Tjenester").

  Kunden skal være myndig fysisk eller juridisk person. Kunden får ikke videreselge eller delselge deler av Webhotell til ytterligere parter. Kunden kan delegere drift og oppdateringer av websidene etc. til annen fysisk eller juridisk person, dette begrenser allikevel ikke Kundens ansvar ihht. denne avtalen.
   
 2. Domenenavn
  INFERNO forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener enten dette inkluderer søking, registrering, parkering, eller administrasjon av domenenavn. Kunden er rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til et annet selskap mot å betale de avgifter INFERNO har satt for overføring av domenenavn. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om parkering, domeneadministrasjon etc. Kunden er selv ansvarlig for at de nødvendige skjema for overdragelse er korrekt utfylt og sendt til INFERNO.
   
  1. Drift av domene
   Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med domeneutsteders navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid. INFERNO vil søke å informere kunden om domeneutsteders retningslinjer. Bestilleren har ansvar for at bestillingen ikke strider mot gjeldende regler for registrering under de respektive domener. Disse reglene bestemmes av den lokale registreringsautoriteten. For .no-domenenavn er dette NORID, for internasjonale toppnivådomenenavn (com/net/org) er dette ICANN. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

   Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og/eller bruk av det aktuelle domenenavnet. Kunden skal holde INFERNO skadesløs ved søksmål i tvister som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter. Ved bestilling av et domenenavn, binder kjøperen seg juridisk til kjøpet for hele gyldighetstiden.

   Krav om relasjon til USA i forbindelse med registrering av .us domenenavn er nærmere beskrevet her.

   Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn.

   Ved bestilling av kun domenenavn (altså parkering av domenet på INFERNO's DNS-servere) vil man ved søk på domenet bli sendt til  www.inferno.no
    
  2. Domeneadministrasjon
   Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra INFERNO. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

   Kunden har rett til å flytte sitt domenenavn til en annen leverandør, men er ansvarlig for påløpte kostnader frem til utløp av inneværende avtaleperiode.

   Dersom domener eller tjenester fra INFERNO ikke betales innen fornyelse av domenenavn trer i kraft vil dette i noen tilfeller regnes som en oppsigelse.

   INFERNO vil da ikke sende ut mer enn en purring før dette gjøres om til tvungen oppsigelse. Domenenavnet og tjenester rundt dette vil da umiddelbart slettes.

   Etter at et domenenavn er endelig registrert, er det ikke mulig å få registreringen kansellert og dermed heller ikke mulig å heve kjøpet. INFERNO forbeholder seg retten til å nekte og behandle bestilte domenenavnsregistreringer.
    
  3. Domene informasjon
   Domenesøknad utføres av INFERNO på bakgrunn av informasjon fra kunden. Ved bestilling av .no-domenenavn kreves egenerklæring tilsendt fra kunden før domenenavnet registreres. Denne tilsendes kunden så snart vi har registrert kundens søknad. INFERNO behandler personoppgifter ihht personvern loven. For å værne om personoppgiftene sendes disse aldri ut til eksterne parter. Unntaket er om Kunden har brutt med vilkårene i denne avtalen eller om myndighetene etterspør dette med støtte i norsk lov.

   Dersom gyldig og godkjent egenerklæring ikke er INFERNO i hende innen 3 måneder fra og med bestillingsdato betraktes tjenesten som levert av INFERNO, bestillingen avsluttet og det eventuelt forhåndsbetalte beløp tapt i sin helhet.

   Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, e-postadresse, registreringsnummer etc. kan INFERNO ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

   All korrespondanse vedrørende eksempelvis prisendring, varsling om unormalt høy trafikk og annen kundeinformasjon skjer per epost eller telefon. Eventuelle meldinger fra INFERNO til kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at INFERNO kan godtgjøre at slik epost er sendt

   INFERNO forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener enten dette inkluderer søking, registrering, parkering, eller administrasjon av domenenavn. Kunden er rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til et annet selskap mot å betale de avgifter INFERNO har satt for overføring av domenenavn. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om parkering, domeneadministrasjon etc. Kunden er selv ansvarlig for at de nødvendige skjema for overdragelse er korrekt utfylt og sendt til INFERNO.
    
 3. Webhotell
   
  1. Webkapasitet
   Dersom brukerens websider belaster over den avtalte lagringsmengde, over en periode på en måned, skal INFERNO informere kunden om dette, og anbefale kunden om enten å fjerne data eller oppgradere tjenesten. Dersom kunden ikke innen 1 måned foretar endringer betraktes dette som en bestilling på oppgradering av tjenesten til neste nivå. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.
    
  2. Webinnhold
   Brukeren er selv ansvarlig for å lage, legge inn, oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget internettområde. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens/brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

   Kunden og brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at lover og opphavrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden og brukeren er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger. Kunden skal holde INFERNO skadesløs for ethvert krav fra tredjemann som rettes mot INFERNO vedrørende påstått ulovlig innhold på kundens internettområde.

   Kunden er selv ansvarlig for å ta backup av all informasjon/data som lagres på INFERNO's servere.
    
  3. Fri trafikk
   Webhotell hos INFERNO inkluderer ubegrenset overføringsmengde. Formålet med dette er å forhindre at en webside som i løpet av en relativt kort periode får stor trafikk blir stengt i en tid fremover. Trafikken kan kun være relatert til tjenesten (se 3.2). Dette innebærer at webhotell hos INFERNO ikke kan anvendes til formål som går ut på å distribuere data/dele filer over Internett. Eksempel på dette kan være filmer, lyd eller andre typer filer.

   Ved misbruk der slik trafikk tar uforholdsmessig stor båndbredde forbeholder INFERNO seg retten til å stenge tjenesten på ubestemt tid.

   Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder INFERNO seg retten til å be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare. Dersom kunden ikke følger opp denne advarselen, forbeholder INFERNO seg retten til å si opp avtalen. I særlig graverende tilfeller forbeholder INFERNO seg retten til å stenge kundens nettsted med øyeblikkelig virkning.

   Avtalen gir kunden tilgang på de tjenestemaskinene som INFERNO til enhver tid benytter. Kundens internett-tjenester skal gjøres tilgjengelig for brukerne av Internett. Webhoteller er ment for personers, foreningers eller firmaers hjemmesider med hensikt å spre relevant informasjon. INFERNO tilbyr gratis support på de tjenester som inngår i Webhotellet via e-post, telefon og informasjon på INFERNO's websider.
    
  4. E-post
   Det er ikke tillatt å benytte våre servere til masseutsendelse av e-post med uønsket reklamebasert innhold (spam). Ved rapportering om slik misbruk vil tjenesten stenges umiddelbart.
    
  5. Support
   Ved support utover INFERNO's tjenester faktureres vanlig supportpris på 1200,- pr. time eks. mva. Support på webutvikling/webdesign faller inn under våre konsulenttjenester.
    
  6. Betaling / Betalingsansvar
   1. Angrerett
    Angrerett gjelder kun for forbrukere, ikke bedrifter. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webtjenester, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan man ikke påberope seg angrerett.

    Ved bruk av angreretten skal kunden benytte seg av et særskilt skjema og INFERNO vil trekke tilbake leverte tjenester og kunden vil få betalingen refundert med de unntak av gjeldende rettsregler på området.

    Angreretten gjelder i 14 dager fra bestillingstidspunktet.

    Domene- tjenesten er levert når registrering av bruksrett har funnet sted hos toppnivåets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om normal - 14 dagers - angrefrist ikke er utløpt.

    INFERNO's tjenester leveres elektronisk og derfor inngår man ved denne avtalen at tjenesten skal påbegynnes før utløpet av den vanlige angrefristloven. Ettersom våre tjenester er vanskelig å tilbakeføre og våre konstnader både før og etter angrefrist er de samme gir Kunden derfor avkall på vanlig angrefrist.

    Angreretten vil med dette bortfalle i det tjenesten er gjort tilgjengelig for kunden.

    Dersom INFERNO mottar avbestilling før domenet eller tilleggstjenestene faktisk er hhv. registrert eller utført og innen utløpet av angrefristen, skal betalingen refunderes kunden uavkortet.

    Ved bestilling av domenenavn, webhotell og/eller e-post kan firmakunder faktureres etter at produktet er levert. Privatpersoner faktureres normalt ikke ved nyregistreringer. Fakturaer har 14 dagers betalingsfrist med 59,- i ekspedisjonsgebyr. Ved forsinket betaling vil kunde motta purring fra oss, og etter nye 14 dager går dette til inkasso, med løpende renter etter forsinkelsesrenteloven.

    Ved purring påløper et purregebyr på NOK 59,-

    Dersom ikke renter og gebyr på purring blir betalt vil dette belastes neste faktura.

    Ved tilbakebetaling av for mye innbetalt på faktura vil det påløpe et administrasjonsgebyr på NOK 95,-

    Dersom betaling foretas fra utlandet skal kunden stå for betalings-omkostningene i alle banker.

    Faktura ved domeneregistrering vil inneholde kostnader for registrering samt drift av domenenavnet første år. Deretter vil man få en fast, årlig avgift. NIC-SE fakturerer .se-domenenavn separat fra og med år 2 (SEK 120,- ). Alle tjenester fra INFERNO faktureres 12 måneder av gangen og er ikke refunderbart om abonnementet sies opp/flyttes innen et år.

    Ved avbestilling av tjenestene har kunden en oppsigelsesfrist på 30 dager før ny avtaleperiode trer i kraft. Oppsigelse skal være INFERNO i hende skriftlig, enten via e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , per brev eller faks, innen 30 dager før ny avtaleperiode trer i kraft. Dersom oppsigelsen ikke er INFERNO i hende innen fristen i foregående punktum, løper avtaleforholdet videre for 12 måneder. Dersom kunde ikke har mottatt tilbakemelding fra INFERNO som bekrefter behandlingen av oppsigelsen kan ikke oppsigelsen regnes som behandlet.

    Søker godkjenner med dette at dersom domenenavnet eller tjenester tilknyttet domenenavnet ikke betales til forfall på faktura, frafaller retten på domenenavnet i sin helhet, og eierskapet overdras til INFERNO. Søker frasier seg på denne måten all rett til å benytte og flytte domenenavnet fram til betaling har funnet sted i sin helhet, inkludert renter og eventuelle påløpte gebyrer. Dersom helhetlig oppgjør ikke har funnet sted etter to måneder fra forfall på faktura, vil retten til domenenavnet også frafalle i sin helhet, og eierskapet overføres til INFERNO permanent. Dette fritar imidlertid ikke kunden for betalingsansvaret.
     
  7. Generelt om oppsigelse
    
   1. Oppsigelse fra Kunden
    Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper.

    Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden.

    Oppsigelse skal finne sted via kundens kontrollpanel.
     
   2. Oppsigelse fra INFERNO
    INFERNO kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, velge å si opp tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel med mindre annet er avtalt.
     
   3. Stenging eller suspensjon
    Ved brudd på bestemmelsene i punkt 3. eller ved manglende betaling jf. Punkt 6. eller etter oppsigelse eller suspensjon jf. 7.2., vil INFERNO nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste, påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste.

    Vedvarende mislighold av ovennevnte bestemmelser, over en periode på 30 dager, kan av INFERNO forståes som en oppsigelse fra Kunden jf. punkt 7.1 flg eller et vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder uansett ut gjeldende avtaleperiode.

    Ved oppsigelse av tjenestene vil all informasjon på våre servere bli slettet.

    Dersom tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar.
     
  8. Prisendringer

   Alle priser kan endres, økninger i pris kan endres med minimum 2 måneders varsel, med virkning fra avtalens fornyelse eller første forfall. Melding om prisendringer sendes som e-post til den e-postadressen som oppgis ved bestilling. Kunden kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres.

   Kunden plikter til enhver tid å informere INFERNO om eventuelle adresseendringer, så vel som forretningsadresse/bopel og e-postadresse. Dersom kunden endrer adresse og/eller e-mail adresse under avtaleperioden uten å varsle INFERNO, og kunden av denne årsak ikke mottar meldinger som INFERNO sender kunden, anses kunden likevel for å ha mottatt meldingen fra INFERNO.

   Alle priser som er oppgitt på INFERNO sine websider, samt i all e-postkorrespondanse, er uten merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.
    
  9. Force majeure

   Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.
    
  10. Reklamasjon

   Feil som avdekkes av kunden skal uten ugrunnet opphold etter at feilen er oppdaget varsles INFERNO pr. e-mail og pr. post. Overholder ikke kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor INFERNO.
    
  11. Fraskrivelse av ansvar

   INFERNO kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

   INFERNO vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

   INFERNO holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

   INFERNO kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Det totale kravet kan ikke overstige kundens totale kostnader for tjenesten i et år.

   INFERNO er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser som det er lenket til fra INFERNO's internettsider.
    
  12. Erstatning

   INFERNO har ingen kontroll over informasjon som håndteres innenfor Webhotellet og INFERNO er derfor ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader som kan dukke opp ved forsett eller uforsett bruk fra Kundens side. INFERNO tar heller ikke ansvar for skade som oppstår som følge av virus eller hacking eller annet uforutsett som kan påvirke INFERNO's servere.

   INFERNO tar kun ansvar for skader dersom disse er forårsaket gjennom grov eller bevisst forsømmelse av INFERNO. INFERNO's skadeerstatning- skyldighet er begrenset til direkte kostnader og har en sammenlagt verdi motsvarende avgiften det er betalt for tjenestene for inneværende avtaleperiode. Det betales ikke erstatning for indirekte skade sånn som minsket produksjon eller omsettning for Kunden eller Kundens Kunder, så sant ikke mangelen skyldes Force Majeure eller for øvrig ligger utenfor INFERNO's kontroll.
    
  13. Endring av tjenesteavtalen

   INFERNO har adgang til å endre denne tjenesteavtalen dersom forutsetningene for avtalen for INFERNO endres vesentlig.
    
  14. Lovvalg og tvisteløsning

   Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett.

   Tvister mellom kunden og INFERNO skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

   Partene vedtar Kristiansand tingrett som verneting.
Acer
KeepItSafe
Microsoft Refurbisher
Microsoft AER